Hvem er vi?

Kennel Valyria er et lille stueopdræt, hvor hundene er en del af familien.
Udover vores ene hjemmeboende tæve, består familien af Nicklas, Camilla og katten Charlie, foruden hamstere, marsvin og kaniner.

Vi har gennemgået Dansk kennel klubs opdrætter uddannelse,
og prioritere sundhed, racetypisk udseende og et godt temperament.

Vi er desuden medlem af Selskabet for Dansk spids, og alle hvalpe herfra vil blive sendt afsted med stambog i Dansk kennelklub, samt en god hvalpepakke med bl.a. startfoder, lidt godbidder, og et tæppe med velkendte dufte.
Derudover vil alle hvalpe gennemgå The Bio Sensor program, som består af fem øvelser,
der skal stimulerer deres neurologiske udvikling

Kennel Valyria er et registreret opdræt, under Dansk kennelklub

Formål

Dansk Kennel Klub har i mange år arbejdet på rekonstruktion af Dansk Spids. Arbejdet med racen fortsætter, og racen er nu tættere på en FCI-godkendelse end nogensinde før.

Kennel Valyria ønsker, i sam­ar­bejde med DKK og specialklubben, og i over­ens­stem­melse med DKK´s formål og in­ter­natio­na­le forpligtelser, at ar­bejde for at fremme kendska­bet til den Danske Spids, og gennem oplys­ning om hen­sigtsmæssig avl at bidra­ge til at bevare, og/el­ler forbedre racens kvalitet, i forhold til stan­darden, herunder sund­hed, tem­pera­ment og eks­teriør